Trầm Hương Thảo Anh

Đặc điểm đất đai quyết định sự hình thành và phát triển của cây dó bầu

2018-05-27 22:14:54

Yếu tố đất đai không những có ảnh hưỡng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây dó bầu mà nó còn liên quan đến quá trình hình thành trầm hương ở trên thân g ỗ của cây dó bầu.

Có thể nói cây dó bầu trồng được trên nhiều loại đất khác nhau ngoại trừ đất cát nghèo kiệt, đất đá vôi và đất bị ngập úng hoặc đất bị nhiễm phèn nhiễm mặn. 

Về mặt lý tính: đất trồng phải có kết cấu từ trung bình đến tốt, nghĩa là tầng đất mặt phải tơi xớp, khả năng giữ ẩm và thoát nước tốt, pH đất từ 5 – 6. Về thành phần dinh dưỡng, đất phải giàu chất hữu cơ và các chất vô cơ.

Dó bầu

Theo Ông Nguyễn Hồng Lam (Viện đặc sản rừng) thì sự hình thành trầm hương trong tự nhiên có liên quan đến loại đất, một số nhân tố lập địa như đá mẹ, tỷ lệ đá lẫn trong đất, độ dốc…

Loại đất: Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tự nhiên loại đất feralit nâu vàng phát triển trên phiến sa thạch số cây có trầm và mức độ hình thành trầm đạt tiêu chuẩn thương mại cao hơn số cây phân bố trên loại đất Feralit nâu đỏ phát triển trên đá mẹ Granit.

Nhân tố lập địa: Thường những cây phân bố ở điều kiện lập địa có độ dốc lớn, tỷ lệ đá lẫn trong đất nhiều thì sản lượng trầm khai thác được lớn, chất lượng trầm cao và ngược lại.

Trong thực tế, sản lượng cũng như chất lượng trầm hương thu được từ cây dó bầu có sự khác nhau giữa các địa phương. Ở Việt Nam, sản lượng và chất lượng trầm hương của các tỉnh Miền Trung luôn cao hơn những nơi khác. Đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa với địa danh nổi tiếng nhất từ trước đến nay là vùng Vạn Giã – Vạn Ninh, đây là nơi có loại tr ầm kỳ tốt nhất thế giới.

Đó là sự khác biệt về địa lý của trầm hương trong tự nhiên. Còn về trầm hương nhân tạo thì cho đến nay các nhà khoa học chưa có kết luận gì về mối liên quan giữa chất lượng trầm và các yếu tố địa lý.

Bài viết liên quan:

Bài viết nổi bật

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Nam

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Namrất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Ninh

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Ninh rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Khánh Hòa

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Khánh Hòa rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Nha Trang

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Nha Trang rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Hà Nội

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Hà Nội rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại TpHCM

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại TpHCM rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Đà Nẵng

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Đà Nẵng rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này.