Trầm Hương Thảo Anh

Thành phần hóa học trong trầm hương

2018-05-31 16:09:24

Trầm hương là loại gỗ có giá trị cao chứa nhiều thành phần hóa học không độc hại, thậm chí tốt cho sức khỏe của con người.

Thành phần hóa học của trầm hương

Loại Trầm Hương tốt sản xuất từ cây Dó Bầu có thành phần tan trong cồn lên tới 40-50%, sau khi xà phòng hóa bằng KOH rồi cất hơi nước sẽ được khoảng 13% tinh dầu. Trong tinh dầu, thành phần chủ yếu là Benzylaxêtôn C6H5-CH2COCH3 26%, Mêtôxybenzylaxêtôn 53% và Técpen Alcôn 11%.

 Ngoài ra còn có axít xinamic và các dẫn xuất của nó (Cinamic acid (acid B-fenilacrilic) C9H8O2, C6H5CH-CHCOOH) mass mol.148,15). 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

STT

Công thức hóa học

Phần trăm (%)

1

2-(2-(4 methoxyphenyl)ethyl)chromone

27.0

2

2-(2-phenylethyl)chromone

15.5

3

oxoagarospiro

5.0

4

9,11-eremophiladien-8-one

3.0

5

6-methoxy-2(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)chormone

2.5

6

guaia-1(10),11-dien-15-oic acid

1.5

7

selina-3,11-dien-ol

1.5

8

Kusonol

1.4

9

selina-2,11-dien-14-ol

1.0

10

guaia-1(10), 11-dien-15-oic acid

1.0

11

selina-3,11-dien-9-one

0.8

12

jinko-eremol 00.7 selina-4,11-dien-14-al

0.7

13

dihydrokaranone

0.7

14

selina-3,11-dien-14-al

0.6

15

2-hydroxyguaia-1(10),11-dien-15-oic acid

0.4

16

b-agarfuran

0.4

17

guaia-1(10),11-dien-15-ol

0.3

18

guaia-1(10),11-dien-15,2-olide

0.3

19

selina-3,11-dien-14-oic acid

0.3

20

norketoagarfuran

0.2

21

Agarspirol

0.2

22

sinenofuranol

0.2

23

selina-4,11-dien-14-oic acid

0.2

24

9-hydroxyselina-4,11-dien-14-oic acid

0.2

25

dehydrojinkoh-eremol 00.1 rotundone

0.2

26

a-bulnesene

0.1

27

Karanone

0.1

28

a-guaiene

0.1

29

bulnesene oxide

0.1

30

guaia-1(10),11-dien-9-one

0.1

31

1,5-epoxy-norketoguaiene

0.1

Total

65.2

 

Bài viết liên quan:

Bài viết nổi bật

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Nam

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Namrất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Ninh

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Quảng Ninh rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Khánh Hòa

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Khánh Hòa rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Nha Trang

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Nha Trang rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Hà Nội

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Hà Nội rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại TpHCM

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại TpHCM rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này

Bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Đà Nẵng

Để tìm địa điểm bán vòng tay trầm hương chìm nước xịn giá rẻ tại Đà Nẵng rất khó vì có rất ít cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này.